αὖος

αὖος
Grammatical information: adj.
Meaning: `dry' (Il.).
Dialectal forms: Att. αὗος
Derivatives: αὐονή (Archil.), cf. καλλονή, ἡδονή (Schwyzer 490, Chantr. Form. 207). - αὐαλέος `id.' (Hes.) like ἀζαλέος a. o.; also αὐσόν ξηρόν H. with s-Suffix as in ῥυσός, γαυσός etc. (Schwyzer 516, Chantr. Form. 454). On αὐσταλέος, αὐστηρός s. below. - Denom. verb: αὐαίνω, αὑαίνω (comp. with ἀπ-, ἀφ-, κατ-, καθ-αυαίνω) `dry'; αὐασμός `ds.' (Hp.; Schwyzer 493, Chantr. 141f.; αὑαψή s.v.. - αὕω ξηραίνω (Hdn.; also ἀφαύει Ar. Eq. 394, which Solmsen Unt. 277 corrects in ἀφᾱνεῖ) looks like a primary verb, but may be denom. (Schwyzer 723). Two adj. with related meaning: αὐσταλέος `dried up' (Od.; cf. αὑαλέος above and Bechtel Lex. s. v.) and αὐστηρός `hard' (Hp.) presuppose a verbal adj.(?) *αὖστος; but cf. the synonym καύστ-ειρα.
Origin: IE [Indo-European] [880] h₂s-us- `dry'
Etymology: αὖος, αὗος is cognate with Lith. saũsas, OCS suxъ, OE sēar , which suggest PIE *saũsos `dry'. (Skt. śoṣa- (assimilated from *soṣa-) m. `the making dry' is secondary. Uncertain Alb. ʮaj `dry', Demiraj, Alb. Etym.) Zero grade *sus- in Skt. śúṣ-ka- (\< *suṣ-ka-) = Av. huška-, OP. uška- `dry' (perh. also in Lat. sūdus `dry, bright' \< *suz-d-). From this form verbs like Skt. śúṣ-yati, Latv. sust `become dry'. - Lubotsky (KZ 98, 1985, 1 - 10) argues that the Greek form goes back on *h₂sus-, as is shown by ἀυσταλέος, which has five syllables. He thinks it was a perfect ptc. of *h₂es- `be dry' (not `burn, glow'), seen in ἄζω and Lat. āreō (with redupl. *h₂e-h₂s-). Balto-Slavic and Germanic derive from *h₂sous- with sec. o-grade. This also solves the problem that PIE had no *a. -- S. also αὐχμός.
Page in Frisk: 1,188-189

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αύος — αὖος, η, ον και αὗος, η, ον και ος, ον (Α) 1. (για ξύλα, καρπούς κ.λπ.) ξερός, στεγνός 2. (για φύλλα) μαραμένος, ξερός 3. (για τους γέρους) αυτός που τρέμει (κυρίως από φόβο), που έχει το εύθραυστο του ξερού φύλλου 4. διψασμένος 5. εμβρόντητος,… …   Dictionary of Greek

 • Αύος — Αὖος, ο (Μ) άλλη ονομασία του ποταμού Αώου …   Dictionary of Greek

 • αὖος — dry masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὗος — αὖος dry masc nom sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐότατα — αὖος dry adverbial superl αὖος dry neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐοτέροις — αὖος dry masc/neut dat comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐότεραι — αὖος dry fem nom/voc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐότερος — αὖος dry masc nom comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὔαις — αὖος dry fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὔη — αὖος dry fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὔης — αὖος dry fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.